Historie

Wommels is een terpendorp en de hoofdplaats van de gemeente Littenseradeel in de provincie Friesland. Het dorp telt ongeveer 2200 inwoners. Tot het dorpsgebied behoort ook de buurtschap Littenserburen.

Boerderij de Stapert

Boerderij De Stapert is een in oude staat herstelde voorloper van het type kophalsromp boerderij en dateert uit het einde van de 15-e eeuw. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat hier de vroegste kwelderbewoning van Noord-Nederland is ontstaan. Ook de familienaam Stapert heeft hier zijn oorsprong. 
De boerderij ligt midden in de ‘Greidhoeke’, het Friese landsdeel van de groene weilanden en de terpen en aan de rand van dorp Wommels aan het water. Wommels is centraal gelegen nabij enkele van de elf steden zoals Bolward, Sneek, Workum en Franeker. 

Bij een strenge winter zijn direct vanuit de Stapert per schaats prachtige tochten te maken.